Selecteer een pagina

Stichting Niamh

de kracht van vrouwen
Doelstelling
Niamh stimuleert de groei en ontwikkeling van kwetsbare (jonge) vrouwen die een nieuwe start willen maken. Niamh initieert onderzoek en voert dit uit, geeft informatie en advies, verzorgt projectontwikkeling en methodiekoverdracht, organiseert training, coaching en peereducation, en onderhoudt netwerken.
“Een nieuwe start mogelijk door de hulp van Niamh.”
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Nieuw!

Kennisdeler
Lees meer

Missie &
Visie

Missie &
Visie

Niamh, prikkelt en beïnvloedt de omgeving van kwetsbare vrouwen zodanig dat zij zich kunnen ontwikkelen tot krachtige zelfstandige individuen met een beter perspectief voor zichzelf en hun omgeving.
“Ontwikkelen tot krachtige zelfstandige individuen.”
  • We sluiten aan bij wat er al is.
  • Empowerment is ons handelingskader, 3 lagen;
    – (jonge) vrouw zelf
    – de sociale omgeving
    – maatschappij c.q. systeemwereld/leefwereld