Selecteer een pagina

Oktober 2021: In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Veel jonge moeders hebben hier mee te maken  en moeten alle zeilen bijzetten om met hun kindje rond te komen.
Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van kinderarmoede. Om hen te ondersteunen is de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid’ ontwikkeld. Hierin beschrijven de lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen), samen met Petra Kletter (adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) concrete werkwijzen voor het Signaleren, het Ondersteunen en het Stimuleren (de S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede.

Link naar de handreiking