Selecteer een pagina

Op 10 oktober 2018 heeft Stichting Niamh het voorzitterschap van het Kennisnetwerk Jonge Moeders Rotterdam overgedragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Stephanie Vallianatos, die het netwerk ruim 8 jaar heeft voorgezeten overhandigt het stokje aan Dieneke Barendrecht, netwerkcoördinator CJG.
De organisatie van de Verwendag komt in handen van  Janneke Meeuwissen, Teamleider van ‘Moeders van Rotterdam’.

Stephanie en Loes:“Wij zijn zijn er blij met deze overdracht. Hiermee zijn het Kennisnetwerk èn de Verwendag ingebed in de basisinfrastructuur in Rotterdam. Sinds 2011 hebben we het netwerk voortgezet omdat wij ervan overtuigd zijn dat jonge, kwetsbare moeders als aparte doelgroep aandacht behoeven.”

Waarom blijven jullie niet als voorzitter en projectleider van de Verwendag?
“Omdat wij het heel belangrijk vinden om aan te sluiten bij wat er al is. Toen de financiering onder het netwerk uitviel hebben wij het instant gehouden en verder ontwikkeld. Nu zijn er partijen die zich hard maken om het over te nemen. Hiermee is ons doel bereikt.”