Selecteer een pagina

November 2018: Daags na afloop van Sintmaartensdag ontmoette Stephanie en Prya, directeur van K1 Britannia, elkaar bij Rotterdam Centraal. Stephanie kon Prya verblijden met het mooie bedrag van €700 voor K1. Prya vertelde opgetogen dat dit ten goede komt aan K1 Direct. Dit is een nieuw programma van K1 voor lange termijn rampenbestrijding dat in het leven is geroepen na de orkaan Irma. Doel van het programma is met toegewijde getrainde mensen en lange termijn oplossingen voorbereid te zijn op natuurrampen . De allesverwoestende orkaan Irma heeft ook K1 getroffen. Ondanks dat vele middelen van K1 verwoest zijn heeft het hen niet weerhouden de schouders er direct weer onder te zetten, eerst met noodhulp en nu met duurzame programma’s. https://k1britanniafoundation.org/projects/disaster-relief/k1-direct/